Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

::: HSYK 2012 - 2016 Stratejik Planı

          Ülkemizde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının bir teminatı olarak kurulan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 6087 sayılı Kanun’la idari ve mali yönden bağımsız bir kurul olarak yeniden yapılandırılmıştır. HSYK, Anayasa ve yasalar çerçevesinde kendisine verilen görevleri yerine getirirken, kamu kaynağı kullanan idari bir organ olmanın bilinci içinde; planlı, hesap verebilen, şeffaf, yararlanıcı odaklı, geleceğe dönük bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Kurulumuz, daha bağımsız, tarafsız, adil bir yargı sistemin teminatı olarak, görevlerini geniş bir vizyonla yerine getirmeye çalışırken 5018 sayılı Kanun’la öngörülen stratejik plan anlayışını bir fırsat olarak değerlendirmektedir.

          HSYK Genel Kurulunun 14 Mart 2012 tarihli oturumunda, 155 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2012-2016 yıllarını kapsayan Stratejik Plan, bir bütün olarak yargı sisteminin tüm kurumlarını ve aktörlerini ilgilendirmektedir. Kurulumuz, hazırladığı bu planla, hem yargı camiasının, hem de tüm halkımızın beklentilerine cevap vermeye çalışmıştır. Plana alınan amaç ve hedeflerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ve halkımızın adalete olan güveninin artması bu planın başarısının göstergesi olacaktır. Bu bağlamda, herkesin güven duyabileceği daha adil bir yargı sistemi için var gücüyle çalışan Kurulumuz, planlanan amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi noktasında, adalet için yaşayan herkesin desteklerini beklemektedir.

          Genel Kurulumuz vizyonunu “Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı” olarak benimsemiş olup, bu vizyonun, ülkemizi daha adil ve huzurlu yarınlara götürmesini diler, plan çalışmasında görüş ve düşüncelerini paylaşan, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

    Ahmet HAMSİCİ
HSYK Başkanvekili
HSYK 2012-2016 Stratejik Planı / Türkçe

HSYK 2012-2016 Stratejik Planı / İngilizce        || E-kitap   


 

 
Kodlama ve Tasarım HSYK Bilgi İşlem Bürosu ©2010