T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI
28/02/2013
Yargıtay Tetkik Hâkimliği Taleplerine İlişkin Duyuru

Yargıtay Birinci Başkanlığının talebi üzerine, 07.02.2013 tarihinde yapılan ilan neticesinde 388 hâkim ve Cumhuriyet savcısı Yargıtay tetkik hâkimliğine atanma talebinde bulunmuş olup, söz konusu talepler aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Daire Başkanlığının 27.02.2013 tarihli toplantısında görüşülmüştür.

1- 07.02.2013 tarihli duyuruda da belirtildiği üzere; Ankara için mazereti (eş, sağlık, öğrenim v.b) bulunanların talepleri öncelikli olarak değerlendirilmiştir.

2- Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uygun mazereti olanlar hariç (sağlık durumu, öğrenim durumu, eş durumu,) 2011 yılı Eylül ayından sonra mesleğe başlayanlar değerlendirmeye alınmamıştır.

3- 31.12.2013 tarihi itibarıyla meslekte 5 yıldan daha az olanlarda, ilgililerin önceki görev yerleri ve mesleki müktesebatları dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.

4- 31.12.2013 tarihi itibarıyla meslekte 5 yıldan daha fazla olanlarda ise, ilgililerin mesleki müktesebatları dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.

Bu kapsamda; yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu isimleri belirlenen hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında, görüş alınmak üzere Yargıtay Birinci Başkanlığına yazı yazılmış, ilgililere de bilgilendirme mesajı ve elektronik postası gönderilmiştir.

Yargıtay tetkik hâkimliğine atanma talebinde bulunup da kendilerine bilgilendirme mesajı veya elektronik postası gelmeyen meslektaşlarımızın talepleri yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde uygun görülmemiştir.

Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından haklarında uygun görüş bildirilenler, 2013 yılı Ana Kararnamesinde Yargıtay tetkik hâkimliğine atanmak üzere planlama kapsamına alınacaklardır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgilerine saygıyla duyurulur.