:::Yargıtay ve Danıştay Meslek İçi Eğitim Duyurusu

 

         Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 24/01/2012 tarihli ve 189 sayılı kararı doğrultusunda, adli yargı teşkilatında görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı teşkilatında görev yapan hâkimlerin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmaları, Yüksek Yargı Organlarının işleyişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları ve yargıda içtihat birliğinin sağlanması amacıyla 16 Nisan 2012 – 13 Temmuz 2012 tarihleri arasında Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Danıştay’da görevlendirilmek üzere meslek içi eğitim programı düzenlenecektir.

          Söz konusu meslek içi eğitim programına başvurmak için;
          1- Meslekte en az 6 ay fiilen çalışmış olmak,
          2- Olumsuz sicil almamış olmak,
          3- Yargıtay ve Danıştay’da daha önce birden fazla meslek içi eğitime katılmamış olmak (Ancak katılımcının eğitim gördüğü en son Yargıtay ve Danıştay Dairesi Başkanının talebi halinde katılımcının da istemesi durumunda daha önce iki defa meslek içi eğitime katılanlar da eğitime çağrılabilecektir.) gerekmektedir.

          Belirtilen şartları taşıyan ve meslek içi eğitim programına katılmak isteyen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ekte sunulan formu doldurarak 30 Mart 2012 günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir

          Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

          Eki:

          1-Yargıtay için Müracaat Formu

          2-Danıştay İçin Müracaat Formu