•Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 25 Temmuz 2016 Tarihli Kararı İle Danıştay Üyeliğine
Seçilenlere İlişkin Duyuru

     HSYK 25.07.2016

•Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 25 Temmuz 2016 Tarihli Kararı İle Yargıtay Üyeliğine
Seçilenlere İlişkin Duyuru

     HSYK 25.07.2016

•Bölge İdare Mahkemeleri ile İdare ve Vergi Mahkemelerinde Yıllık Ara Vermeye İlişkin Duyuru
     HSYK 19.07.2016

•Yıllık İzinler ile 2016 Yılı Yıllık Ara Verme İşlemlerinin İptal Edilmesine İlişkin Duyuru
     HSYK 16.07.2016

•Bölge Adliye Mahkemelerinde 2016 Yılı Yıllık Ara Verme Döneminde Nöbetçi Bırakılanlara İlişkin Duyuru
     HSYK 07.07.2016

•İstanbul Anadolu Adliyesi Hâkimi Sayın Sefa Demir'in Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 07.07.2016

•Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı Sayın Halil KOÇ Beyin Annesinin Vefatı Nedeni İle Yayımlanan
  Taziye Mesajı

     HSYK 04.07.2016

•2016 Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Duyuru
     HSYK 01.07.2016

•Bazı Yer Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlarının Müstemir Yetkilerine İlişkin Duyuru
     HSYK 01.07.2016

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 30/06/2016 Tarihli Adlî ve İdarî Yargı Kararnameleri
     HSYK 30.06.2016

• 2016 Yılı BİM ve İlk Derece Mahkemeleri Kararnamelerine İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçları
     HSYK 30.06.2016

HSYK 2017-2021 Stratejik Plan Anketi Hakim ve Savcılarımız İçin Hazırlanmış Olup, Ankete Ulaşmak İçin Tıklayınız.
     HSYK 29.06.2016

• 28/06/2016 Tarihli Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarına İlişkin
   Kur’a Kararnamesi Sonucu
     HSYK 28.06.2016

• 2016 Yılı BAM ve İlk Derece Mahkemeleri Kararnamelerine İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçları
     HSYK 24.06.2016

• Bölge Adliye Mahkemeleri Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru
     HSYK 22.06.2016

• Mesleğe Kabul Ve Kura Törenine İlişkin Duyuru
     HSYK 21.06.2016

• Bölge Adliye Mahkemeleri 2016 Yılı Yıllık Ara Verme Hakkında Duyuru
     HSYK 14.06.2016

•Yargıtay 6. Ceza Dairesi Onursal Başkanı Sayın Mustafa AYDIN'ın Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 14.06.2016

• Kararname Tebligatlarına İlişkin Duyuru
     HSYK 13.06.2016

•Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Onursal Üyesi Sayın Özcan Aksoy'un Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 13.06.2016

•Adli Yargı 2016 Yılı Yıllık Ara Verme Hakkında Duyuru
     HSYK 13.06.2016

•Basın Açıklaması
     HSYK 10.06.2016

•Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Onusal Üyesi Sayın Sami KOCAK'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 06.06.2016

•2016 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamelerine İlişkin Duyuru
     HSYK 06.06.2016

•2016 Nisan Terfi Sonuçları
     HSYK 02.06.2016

•Bandırma Cumhuriyet Savcısı Sayın Ahmet Biçer'in Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 24.05.2016

•Özel Deva Tıp Merkezi ile Anlaşma
     HSYK 18.05.2016

•Birinci Daire Başkan ve Üyelerine Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Duyuru
     HSYK 17.05.2016

•12.05.2016 Tarihli İdari Yargı Hâkim Adaylarına İlişkin Kura Sonuç Listesi
     HSYK 12.05.2016

•Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Davalarına Bakmakla Görevli İş Mahkemelerine İlişkin Duyuru
     HSYK 12.05.2016

•Bölge Adliye Mahkemeleri Müstemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru
     HSYK 06.05.2016

•Mesleğe Kabul Ve Kura Törenine İlişkin Duyuru
     HSYK 06.05.2016

•Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ve Anayasa Mahkemesi Onursal Üyesi Sayın Ahmet Oğuz AKDOĞANLI'nın Vefatı Nedeni İle
  Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 03.05.2016

•2016 Nisan Dönemi Terfi İncelemesine İlişkin Duyuru
     HSYK 02.05.2016

•Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Çağlar IŞIK'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 27.04.2016

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi Sayın Halil Demir'in Annesi Gülüzar Demir'in Vefatı Nedeni İle Yayımlanan
  Taziye Mesajı
     HSYK 24.04.2016

•Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ve Kurulumuz 1. Daire Üyesi Sayın Kenan İPEK Beyefendinin Kayınpederi Ömer KURT'un Vefatı
  Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 21.04.2016

•Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Onursal Üyesi Sayın Yılmaz DERME'nin Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 15.04.2016

•Ankara Cumhuriyet Savcısı Sayın Muhittin KAYA'nın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 15.04.2016

•2016 Yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin İkinci Duyuru
     HSYK 12.04.2016

•Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 12/04/2016 tarih ve 581 Sayılı Bölge Adliye Mahkemeleri Atamalarına
  İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçları
     HSYK 12.04.2016

•Avukatlar Günü Kutlama Mesajı
     HSYK 05.04.2016

•Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Sayın Erdoğan ÇUBUKÇU'nun Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 04.04.2016

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Anısına
   HSYK 31.03.2016


•2016 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine ilişkin Duyuru
     HSYK 28.03.2016

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca 30/04/2014 tarihinde kabul edilen “Hâkim ve savcıların yıllık, mazeret,
   hastalık ve refakat ile aylıksız izinleri” konulu “1” sıra sayılı yönergenin, hâkim ve savcılara idari izin verilmesi hususunda
   Genel Kurulun 16/03/2016 tarihli ve 62 sayılı kararı ile yapılan düzenlemeleri içeren son hâline ilişkin duyuru
     HSYK 28.03.2016

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi Sayın Hüseyin Cem Eren'in Babası Mustafa Kemal Eren'in Vefatı Nedeni İle
   Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 27.03.2016

•Bölge Adliye Mahkemeleri Kararnamesine İlişkin Duyuru
     HSYK 25.03.2016

• 23.03.2016 Tarihli Genel Kurul Kararına İlişkin Duyuru
     HSYK 25.03.2016

• Özel Etimed Hastanesi İle Anlaşma
     HSYK 25.03.2016

• Bölge Adliye Mahkemeleri Kararnamesine İlişkin Duyuru
     HSYK 17.03.2016

• Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sayın Ümit KAPTAN'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 12.03.2016

• 07.03.2016 Tarihli Bazı Basın Kuruluşlarında Yer Alan Haberlere İlişkin Basın Açıklaması
     HSYK 07.03.2016

• Bölge Adliye Mahkemelerine İlişkin Ek Duyuru
     HSYK 01.03.2016

• 2015 Yılı Faaliyet Raporuna İlişkin Duyuru
     HSYK 29.02.2016

• İzmir Karşıkaya Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ömer ÖZDEMİR'in Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 22.02.2016

• Minedent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile Anlaşma
     HSYK 15.02.2016

• Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Onursal Üyesi Sayın Kemal Oğuz ŞENGÜN'ün Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 15.02.2016

• Vefat Eden Adana Cumhuriyet Savcısı İsmail KAYA Adına Başlatılan Yardım Kampanyası
     HSYK 10.02.2016

• Avrupa Savcıları Dayanışma Konseyinin (CCPE) 10 No'lu Görüşü
     HSYK 08.02.2016

• Adana Cumhuriyet Savcısı Sayın İsmail Kaya'nın Vefatı Nedeni ile Yaymlanan Taziye Mesajı
     HSYK 08.02.2016

• 2016 Yılı Adli Yargı Ana Kararnamesine ilişkin Duyuru
     HSYK 29.01.2016

• 2016 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine ilişkin Duyuru
     HSYK 29.01.2016

• Avrupa Yargıçları Danışma Konseyinin (CCJE) 18 No'lu Görüşü
     HSYK 26.01.2016

• 2015 Aralık Terfi Sonuçları
     HSYK 20.01.2016

• 20.01.2016 Tarihli HSYK Genel Kurul Kararı ile Kurul Müfettişliğine Atananlara İlişkin Liste
     HSYK 20.01.2016

• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı Kurul Müfettişliğine Atanma Taleplerine İlişkin Duyuru
     HSYK 08.01.2016

• Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Üyesi ve Adalet Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Sayın Muammer Yula'nın Vefatı Nedeni ile
   Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 08.01.2016

• Yargıtay 18. Ceza Dairesi Üyesi Sayın Gürler DURSUN'un Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 07.01.2016

• İlave Derece Verilmesi Hakkında Duyuru
     HSYK 04.01.2016

Duyuru Arşivi