• Avrupa Savcıları Danışma Konseyinin (CCPE) 10 No'lu Görüşü
     HSYK 08.02.2016

• Adana Cumhuriyet Savcısı Sayın İsmail Kaya'nın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 08.02.2016

• 2016 Yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru
     HSYK 29.01.2016

• 2016 Yılı İdarî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru
     HSYK 29.01.2016

• Avrupa Yargıçları Danışma Konseyinin (CCJE) 18 No'lu Görüşü
     HSYK 26.01.2016

• 2015 Aralık Terfi Sonuçları
     HSYK 20.01.2016

• 20.01.2016 Tarihli HSYK Genel Kurul Kararı ile Kurul Müfettişliğine Atananlara İlişkin Liste
     HSYK 20.01.2016

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı Kurul Müfettişliğine Atanma Taleplerine İlişkin Duyuru
     HSYK 08.01.2016

• Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Üyesi ve Adalet Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Sayın Muammer Yula?nın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 08.01.2016

• Yargıtay 18. Ceza Dairesi Üyesi Sayın Gürler DURSUN'un Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 07.01.2016

• İlave Derece Verilmesi Hakkında Duyuru
     HSYK 04.01.2016

• Adalet Bakanlığı Eski Müsteşarı ve Yargıtay Onursal Daire Başkanı Sayın Yusuf Kenan Doğan'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 19.12.2015

• Emekli Hâkim Sayın Mahmut KÜÇÜKGÖZ'ün Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 16.12.2015

• 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında, İdari Gözetime Karşı Yapılacak Başvurular Hakkında İhtisaslaşmaya Gidilmesine İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 26/11/2015 Tarihli ve 1860 Sayılı Kararı
     HSYK 04.12.2015

• Danıştay 11.Dairesi Başkanı Sayın Asuman YET'in Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 24.11.2015

• Uluslararası Savcılar Birliğinin (IAP) Savcıların Cezai Meselelerde Karşılıklı Yasal Destek Almalarına Dair Temel Kılavuzu
     HSYK 12.11.2015

• 2015 Yılı Adlî Yargı Müstemir Yetkilere İlişkin Duyuru
     HSYK 06.11.2015

• Emekli Bakanlık Yüksek Müşaviri Hacı Osman Genç'in Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 29.10.2015

• Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı
     HSYK 28.10.2015

• Emekli Danıştay 12.Dairesi Başkanı Sayın Yücel IRMAK'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 23.10.2015

• Ağustos 2015 Terfi Sonuçları
     HSYK 22.10.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 15/10/2015 Tarih ve 2015/1608-1609 Sayılı Adlî ve İdarî Yargı Kararnamelerine İlişkin Duyuru
     HSYK 15.10.2015

• 15/10/2015 Tarihli Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcı Adaylarına İlişkin Kur?a Kararnamesi Sonucu
     HSYK 15.10.2015

• HSYK Kurul Müfettişliğine Atanma Taleplerine İlişkin Duyuru
     HSYK 15.10.2015

• Mesleğe Kabul ve Kura Törenine İlişkin Duyuru
     HSYK 12.10.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Selim YILDIZ'ın eşi Canan YILDIZ'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 02.10.2015

• Gebze 3. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Sayın Yüksel AKTAŞ'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 28.09.2015

• Kurban Bayramı Kutlama Mesajı
     HSYK 23.09.2015

• Samsun Hâkimi Sayın Fatma Demirci Nuroğlu'nun Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 15.09.2015

• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Sayın Kenan İPEK'in Yeni Adli Yıl Mesajı
     HSYK 31.08.2015

• Emekli Danıştay Üyesi Sayın Sabri TANDOĞAN'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 18.08.2015

• Danıştay 16. Dairesi Üyesi Sayın Ali Yaşar YURDABAK'ın Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 14.08.2015

• Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Nuri Ok'un Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 05.08.2015

• Kurul Başkanı Sayın Kenan İpek Tarafından Yayımlanmasına Karar Verilen "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Disiplin Soruşturması Rehberi"
     HSYK 29.07.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişliği Alımına İlişkin Duyuru
     HSYK 29.07.2015

• 2015 Yılı Adlî Yargı ve İdari Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru
     HSYK 24.07.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 22/07/2015 Tarihli ve 1138-1139 Sayılı Mesleğe Kabul Kararnamesi
     HSYK 23.07.2015

• 22.07.2015 Tarihli Adli Yargı Hâkim Adaylarına İlişkin Kura Sonuç Listesi
     HSYK 23.07.2015

• ?Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği? 16/07/2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmi Gazete?de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir
     HSYK 20.07.2015

• ?Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Disiplin Yönetmeliği? 14/07/2015 Tarihli ve 29416 Sayılı Resmi Gazete?de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir
     HSYK 20.07.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Uluslararası Savcılar Birliğinin (IAP) Kurumsal Üyeliğine Kabul Edilmiştir
     HSYK 10.07.2015

• 2015 Yılı Yıllık Ara Verme Döneminde İdari Yargıda Nöbetçi Kalacak Hâkimlere İlişkin Duyuru
     HSYK 01.07.2015

• 2015 Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Kesin Liste
     HSYK 01.07.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 2015 Yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin 30/06/2015 Tarihli Yeniden İnceleme Sonuçları
     HSYK 01.07.2015

• Nisan 2015 Terfi Sonuçları
     HSYK 30.06.2015

• 2015 Nisan Terfi Tebligatları Hakkında Duyuru
     HSYK 30.06.2015

• Avrupa Yargı Kurulları Ağının Disiplin Prosedürlerine İlişkin Asgari Standartlar ve Hâkimlerin Sorumluluğuna İlişkin Raporu
     HSYK 26.06.2015

• Emekli Manisa İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Salim Sabri Gerçeker'in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 25.06.2015

• Emekli Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Sayın İlhan Özok'un Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 25.06.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi Sayın Burak Turan Benli'nin Annesi Menşure Benli'nin Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 24.06.2015

• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili Sayın Metin YANDIRMAZ?ın başkanlığındaki HSYK heyeti Strazburg?da aralarında Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Venedik Komisyonunun da bulunduğu kurumlarla bir dizi temaslarda bulunmuştur
     HSYK 23.06.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 08/04/2015 tarihli ve 388 sayılı kararı ile kabul edilen; "Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı"
     HSYK 16.06.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 08/04/2015 tarihli ve 388 sayılı kararı ile kabul edilen; "Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı"
     HSYK 16.06.2015

• 2015 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi
     HSYK 12.06.2015

• 11.06.2015 Tarihli Basın Açıklaması
     HSYK 11.06.2015

• Türkiye?de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesine İlişkin Duyuru
     HSYK 10.06.2015

• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Balkan ve Avro-Akdeniz Ülkeleri Yargı Kurulları Ağının Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilmesine İlişkin Duyuru
     HSYK 10.06.2015

• Emekli Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı Sayın Cafer Cem Akın'ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 04.06.2015

• Yargıtay 14. Ceza Dairesi Üyesi Sayın İbrahim ÖZYURT'un Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 02.06.2015

• 2015 Yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesi Kapsamına İlişkin Üçüncü Duyuru
     HSYK 01.06.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Erdal DEMİR'in babası Mehmet DEMİR'in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 23.05.2015

• Yargıtay Birinci Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit?in Kardeşi Selçuk Cirit?in Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 20.05.2015

• Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Mehmet KILIÇ'ın Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 15.05.2015

• Birinci Daire Başkan ve Üyelerine Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Duyuru
     HSYK 15.05.2015

• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Sayın Kenan İpek'in Basın Açıklaması
     HSYK 14.05.2015

• Nisan 2015 Terfi Sonuçları
     HSYK 06.05.2015

• Birinci Dereceye Yükselmiş Olup 30.04.2015 Tarihi İtibariyle Birinci Sınıfa Ayrılma İncelemesine Tâbi Tutulacak Olanlara Ait Liste
     HSYK 30.04.2015

• 2015 Nisan Döneminde Derece İncelemesine Tabi Tutulacak Olanlara Ait Liste
     HSYK 30.04.2015

• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Sayın Kenan İpek'in Basın Açıklaması
     HSYK 26.04.2015

• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Meslek İçi Eğitim Semineri Açılış Töreni
     HSYK 24.04.2015

• 2015 Yılı Adlî ve İdarî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin İkinci Duyuru
     HSYK 20.04.2015

• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Meslek İçi Eğitim Semineri Katılımcı Listesi
     HSYK 17.04.2015

• 2015 Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Liste
     HSYK 15.04.2015

• 14.04.2015 Tarihli Basın Açıklaması
     HSYK 14.04.2015

• Ankara Medical Park Hastanesi ile Anlaşma
     HSYK 07.04.2015

• Avukatlar Günü Kutlama Mesajı
     HSYK 05.04.2015

• Yargıtay Meslek İçi Eğitim Semineri
     HSYK 04.04.2015

• Yargı Şehidimiz İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ Hakkında Taziye Mesajı
     HSYK 01.04.2015

• Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ?ın Cenaze Törenine İlişkin Açıklama
     HSYK 31.03.2015

• İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ'a Yönelik Saldırı Hakkında Duyuru
     HSYK 31.03.2015

• Ankara Güven Hastanesi ve Özel Çayyolu Güven Tıp Merkezi ile Anlaşma
     HSYK 27.03.2015

• Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının UYAP Bilgilerinin Güncellenmesi Hakkında Duyuru
     HSYK 27.03.2015

• Avrupa Yargıçları Danışma Konseyinin 17 No'lu Görüşü
     HSYK 24.03.2015

• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Yeni İnternet Sitesi
     HSYK 23.03.2015

• 2015 Yılı Adlî ve İdarî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru
     HSYK 20.03.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 19/03/2015 Tarihli ve 494 Sayılı Kararnamesi
     HSYK 19.03.2015

• 19.03.2015 Tarihli Adli Yargı Hâkim Adaylarına İlişkin Kura Sonuç Listesi
     HSYK 19.03.2015

• Mesleğe Kabul ve Kura Törenine İlişkin Duyuru
     HSYK 18.03.2015

• Sapanca Cumhuriyet Savcısı Muhammed Süheyb ŞENTÜRK'ün Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 11.03.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 05/03/2015 Tarihli ve 381 Sayılı Adlî Yargı Kararnamesi
     HSYK 05.03.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 05/03/2015 Tarihli ve 382 Sayılı İdarî Yargı Kararnamesi
     HSYK 05.03.2015

• Özel Liv Hospıtal ve Özel Eryaman Hastaneleri ile Anlaşma
     HSYK 27.02.2015

• Emekli Hâkim Sayın Aydemir Özok'un (14846) Vefatı Nedeni İle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 26.02.2015

• Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 23.02.2015 ve 1240 Sayılı Memnu Hakların İadesi Konulu Yazısı
     HSYK 26.02.2015

• Ağır Ceza Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Bir Kısım Suçlarda İhtisaslaşmaya Gidilmesine İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 12/02/2015 Tarihli ve 224 Sayılı Kararı
     HSYK 17.02.2015

• Eşleri Öğretmen Olup 09/01/2015 Tarihinden Sonra Ataması Yapılan Hâkim ve Savcılara İlişkin Duyuru
     HSYK 13.02.2015

• Urla Hâkimi Serpil BULANIK'ın (36083) Vefatı Nedeniyle Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 10.02.2015

• Vefat Eden Gaziantep Hakimi Hasan ŞAHİNGÖZ İçin Başlatılan Yardım Kampanyası
     HSYK 10.02.2015

• 2014 Aralık Terfi Sonuçları
     HSYK 10.02.2015

• Bazı Yer 1, 2, 3, 4 ve 5 İnci Bölge Adlî Yargı ve İdari Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesi ve Yeniden İnceleme Taleplerinin Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru
     HSYK 05.02.2015

• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Meslek İçi Eğitim Semineri Katılımcı Listesi
     HSYK 04.02.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 27/01/2015 Tarih ve 2015/120-121 Sayılı Adlî ve İdarî Yargı Kararnamelerine İlişkin Duyuru
     HSYK 27.01.2015

• 23/01/2015 Tarihli Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerine İlişkin Kura Listeleri
     HSYK 23.01.2015

• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Meslek İçi Eğitim Semineri
     HSYK 22.01.2015

• Mesleğe Kabul ve Kura Törenine İlişkin Duyuru
     HSYK 22.01.2015

• Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Sayın Hasan ŞAHİNGÖZ'ün Vefatı Nedeni ile Yayımlanan Taziye Mesajı
     HSYK 16.01.2015

• Müstemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru
     HSYK 15.01.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 15/01/2015 Tarih ve 2015/24-25 Sayılı Adlî ve İdarî Yargı Kararnamelerine İlişkin Duyuru
     HSYK 15.01.2015

• 14/01/2015 Tarihli HSYK Genel Kurul Kararı ile Kurul Müfettişliğine Atananlara İlişkin Liste
     HSYK 15.01.2015

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı Kurul Müfettişliğine Atanma Taleplerine İlişkin Duyuru
     HSYK 06.01.2015

• Bir Kısım Mahallerin Bölge Derecelerinin Değiştirilmesine İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 05/01/2015 Tarih ve 1 Sayılı Kararı
     HSYK 05.01.2015

Duyuru Arşivi