Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi (AKPM) Temsilcilerinin Ziyareti

Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi (AKPM) Temsilcileri 22.11.2016 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu ziyaret etmişlerdir.

 

Konuk heyette bulunan Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Mogens Jensen, Avrupa Halk Partisi Grubu adına Deborah Bergamini, Sosyalist Grup Türkiye Raportörü Josette Durrieu, Avrupa Muhafazakarlar Grubu adına Kelly Tolhurst, Avrupa Liberal ve Demokratlar Grubu AKPM Başkanı Anne Brasseur, Birleşik Avrupa Sol Grubu adına George Loucaides, Komisyon Sekreteryası Başkanı Despina Chatzivassiliou, Komisyon Sekteryası Başkan Yardımcısı Joao Ary'ı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Yılmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Müjgan Karyağdı Genel Kurul Salonunda kabul etmişlerdir.

 

Görüşmede Türkiye’de son zamanlarda yaşanan sorunlar hakkında heyete bilgi verilmiş ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.