Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Avrupa Savcıları Danışma Kurulunun (CCPE) Çalışma Grubu Üyeliğine

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Avrupa Savcıları Danışma Kurulunun (CCPE) Çalışma Grubu Üyeliğine Seçilmiştir

 

 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 2005 yılında aldığı bir kararla hukuk devletinde savcıların ceza soruşturmalarındaki rolüyle ilgili çalışmalar yürütmek üzere kurulan ve Konseyin Bakanlar Komitesine alt danışma organı olarak görev yapan Avrupa Savcıları Danışma Kurulunun (CCPE) 17-18 Kasım 2016 tarihlerinde Strasburg’da yapılan 11. Genel Kurulunda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi Üyesi Ramazan Kaya CCPE’nin 2017 yılı Çalışma Grubuna üye olarak seçilmiştir.

Türkiye dışında Danimarka, Ermenistan, İtalya, Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Rusya yargı temsilcilerinden oluşan söz konusu Çalışma Grubu, CCPE’nin 2017 yılında kabul edeceği görüşe esas alınacak taslak raporu hazırlamakla görevli bulunmaktadır.

Öte yandan, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi Sibel Demir Saldırım, tamamladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi ve CCPE deki çalışmaları sonucunda 2017 yılı için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raportörü olarak seçilmiştir.