Yıllık İzinler ile 2016 Yılı Yıllık Ara Verme İşlemlerinin İptal Edilmesine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
Genel Sekreterliği

 

DUYURU

 

 

Ülkemizde yaşanan son olaylar nedeniyle; 

 

1- Yıllık izinli bulunan veya yıllık izin gönderilen tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin onayları iptal edilmiş olup, izinli bulunan tüm hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının izinlerini keserek derhal görevlerine başlamalarına, 

 

2- İlk derece mahkemelerinde 2016 Yılı Yıllık Ara Verme döneminde yıllık ara vermeden yararlanacağı bildirilen tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık ara verme işleminin iptaline karar verilmiştir. 

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Bilgin BAŞARAN
Hâkim     
Genel Sekreter